10-14 marca 2015 roku w Bochni odbyły się warszaty „CHARRETTE”

+ Chcesz wiedzieć więcej ?

ZIELONI i projekt „Miasto dla ludzi”

ZIELONI:

    • Alicja Imiołek –  Zastępca Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
    • Zdzisław Kubala – jeden z założycieli  Fundacji „Salina NOVA”, własne biuro projektowe
    • Andrzej Maywald – członek Rady Fundacji „Salina NOVA”, miłośnik roweru miejskiego
    • Jakub Loryś – przedstawiciel młodego pokolenia Bochnian,  pracuje jako barista

 

Motywem przewodnim   Zespołu Zielonych  jest przekształcenie Bochni  w „Miasto dla ludzi”,  zamiast dominującego  obecnie w krajobrazie obrazu „miasta dla samochodów”

Według Zielonych  zasadniczym problemem Bochni jest niewydolny układ komunikacyjny, zwłaszcza na kierunku północ – południe, prowadzący przez Rynek, który powoduje zagęszczenie ruchu kołowego w centrum miasta i skutecznie eliminuje stąd obecność ludzi. Aby zamienić miasto dla samochodów na miasto dla ludzi, użytkownicy pojazdów zamiast wjeżdżać w zabytkowego centrum mogliby pozostawiać je na peryferiach miasta w specjalnie utworzonych w tym celu strefach.

Od wschodniej części miasta  tj. od od strony ul. Brzeżnickiej i ul. Św. Urbana powstałby 2-poziomowy parking z wieżą wdokową, który zlokalizowany byłby na obecnej dość chaotycznej „parkingowni” położonej na Placu Bolesława Wstydliwego, tuż nad Przychodnią Floris. Wieża widokowa na centrum miasta mogłaby stanowić replikę stojącego tu niegdyś szybu Floris.

1
Rysunek 9. Proponowana lokalizacja 2-poziomego parkingu na Placu Bolesława Wstydliwego

2
Rysunek 10. Pomysł  wykonania repliki nadszybia Floris na  na wieży widokowej parkingu przy Placu Bolesława Wstydliwego

Od południowej strony miasta  proponuje się przebudować istniejący parking przy ulicy  Fischera na nowoczesny 2-poziomowy parking samochodowy, którego zwieńczeniem mógłby stanowić taras zielony lub skatepark. Proponowany parking pozwoli na przesłonienie nieciekawej architektury budynków magazynowych przy ul. Kiernika i obsłuży ruch kołowy od strony południowej miasta to jest od strony Uzborni, Kurowa i okolic.

3
Rysunek 11. Proponowana lokalizacja 2-poziomego parkingu wraz z tarasem lub  skate parkiem przy ul. Fischera

Zespół Zielonych jest przekonany, że należałoby również efektywnie wykorzystać przesiadkowy parking metropolitalny „Park & Ride”, który powstanie do końca 2015 roku przy dworcu PKP dla posiadaczy samochodów, którzy zakupią  bilet na  kolej metropolitalną do Krakowa. Parking ten mógłby być wykorzystany jako miejski parking buforowy dla osób przyjeżdżających do Bochni od północy  tj. od ulicy Wygoda i ul. Proszowskiej, a także od strony zachodniej ulicą Karosek z  Chodenic i Osiedla Niepodległości. W tym celu powinien być on funkcjonalnie skomunikowany z centrum miasta za pomocą miejskiego transportu publicznego (najlepjej ekologicznego), który obsługiwałby (bezpłatnie z częstotliwością np. co 15 minut) w/w użytkowników samochodów korzystających z Park & Ride na zasadach komercyjnych.

4 5

Rysunek 12 i 13  Wizualizacje parkingu przesiadkowego PARK & RIDE  obok Dworca PKP.
Oprócz parkingu samochodowego, przewidziano parking dla rowerów i jednośladów.

Szczególnie interesująco wygląda również przygotowany przez Grupę Zielonych projekt zagospodarowania tzw. „Ruskiego Rynku”. Proponuje się wykonanie na tym terenie budynku wielofunkcyjnego pn. „Wszechnica Bocheńska ” z biblioteką, mediateką, salą konferencyjno-wystawienniczą m.in. na potrzeby Uniwersytetu III Wieku, a także kawiarenką oraz  tarasem widokowym na poziomie ostatniej kondygnacji. W obiekcie tym znajdowałby się również podziemny parking na ok. 50 samochodów, obsługujący „Wszechnicę Bocheńską” i dodatkowo ruch kołowy od ulicy Brzeźnickiej. Pozostałą przestrzeń wokół budynku proponuje się zagospodarować zorganizowaną zielenią, z alejkami spacerowymi, ławkami i innymi, drobnymi elementami małej architektury.

 

6 7
Rysunek 14 i 15  Wizualizacje „Wszechnicy Bocheńskiej” – biblioteka, mediateka  i uniwersytet III wieku – przy tzw. Placu       Ruskim  przy ul. Floris wraz z parkingiem podziemnym na 50 miejsc

8

Rysunek 16   Koncepcja zagospodarowania terenu wokół  „Wszechnicy Bocheńskiej” na tzw. Placu Ruskim

Zieloni zaproponowali również  utworzenie sieci  wyciszonych ciągów pieszo-rowerowych  dla mieszkańców miasta wzdłuż  bocheńskich potoków: Babica, Storynka i Murowianka. Śmiałym pomysłem wydaje się również koncepcja  odtworzenia dawnych ogrodów  dominikańskich (obecnie Plac Pułaskiego) i utworzenia  w tym miejscu zielonego bulwaru miejskiego.

9
Rysunek 17   Koncepcja odtworzenia dawnych ogrodów  dominikańskich przy placu Pułaskiego  wraz z przykładowym zagospodarowaniem  wirydarza Zakonu Cystersów w Mogile (Kraków)

Kampus Salinarny – raport CHARRETTE
Warszaty
FILMOWY RAPORT Z WARSZTATÓW „NOWE MIASTO SOLI W CENTRUM BOCHNI”
Warszaty
Debata przed drugą turą wyborów 30 listopada
Debata
Debata „Jaka Bochnia?” z udziałem kandydatów na burmistrza
Debata
CZERWONI i zwycięski projekt „Miasto Otwartych Drzwi”
Warszaty
POMARAŃCZOWI i Szlak „Sal de Bochegna”
Warszaty
NIEBIESCY i Trakt Artystyczno-Rzemieślniczo -Kawiarniany
Warszaty
ZIELONI i projekt „Miasto dla ludzi”
Warszaty