10-14 marca 2015 roku w Bochni odbyły się warszaty „CHARRETTE”

+ Chcesz wiedzieć więcej ?

POMARAŃCZOWI i Szlak „Sal de Bochegna”

POMARAŃCZOWI:

    • Alicja Chmielewska – studentka Architektury Krajobrazu Politechnika Krakowska
    • Łucja Satoła – radna miejska, emerytowany nauczyciel
    • Robert Hołda – dyrektor miejskiej pływalni
    • Maksymilian Kobiela – architekt

Zespół  Pomarańczowych zaproponował koncepcję  spójnego  komunikacyjnie  pasażu spacerowego obejmującego kwartały.  Regis, Rynek i Sutoris  pod nazwą  Szlak „Sal de Bochegna”.

Stworzenie takiego pasażu spacerowego w centrum miasta, zakłada  całkowicie wyłączenie  z  ruchu kołowego ulicy Solnej i ul. Dominikańskiej, jak również  pierzeji północnej i wschodniej Rynku. Natomiast ruch  na ulicach św. Kingi, Wolnicy oraz  Szewskiej byłyby ograniczony sezonowo. Poruszanie się samochodami  zostałoby dodatkowo uspokojone poprzez progi zwalniające, które byłyby zainstalowane na ul. Kraszewskiego i  ul. Regis .

Grupa postuluje  wprowadzenie na szlaku „Sal de Bochegna” jednolitego  oznakowania poziomego dla spacerujących turystów oraz mieszkańców, np. z kolorowej kostki, które w sposób intuicyjny pełniłoby funkcję  drogowskazu kierującego  ruchem  pieszych.

1
Zdjęcie 23  Szlaku „Sal de Bochegna” wraz z koncepcją zagospodarowania Plant  (© Maksymilian Kobiela, www.studioko.eu )

Zespół przywiązuje również dużą wagę do pomysłu odtworzenia i adaptacji dawnego szybu Regis na funkcje turystyczne z zejściem dla pieszych do kopalni.  Również inne  zabytkowe obiekty  znajdujące się na Plantach Salinarnych powinny  być zrewaloryzowane i  zamienione na  kawiarenki, oranżerie oraz  pawilony wystawowe dla miejscowych artystów i twórców, co niezwykle ożywiłoby ten obszar po względem  kulturalnym  i rekreacyjnym.

Grupa Pomarańczowych przewidziała również  odtworzenie na obszarze Plan Salinarnych fontanny, ponieważ  atrakcje wodne  przyciągają szczególnie rodziny z małymi dziećmi.

2

Zdjęcie 24  Pomysły na odwtorzenie dawnego szybu Regis z pieszym zejściem do kopalni i fontannę na Plantach Salnarnych  (© Maksymilian Kobiela, www.studioko.eu )

Docelowo planowany szlak „Sal de Bochegna”  łączył by  główne atrakcje turystyczne  miasta Szyb Sutoris, Muzeum im. St. Fischera, Bazylikę  św. Mikołaja, Muzeum Motyli oraz Szyb Campi. Byłaby to również alternatywa,  a zarazem uzupełnienie do istniejącego Szlaku NaCl, który zdaniem Pomarańczowych jest  niefunkcjonalny  i mało czytelny  dla turystów. Ponadto w Zamku  Żupnym po jego rewitalizacji zaplanowano utworzenie „Muzeum Dziedzictwa Soli” szczególnie dla  tych odwiedzających, którzy są w Bochni tylko przejazdem i nie mają czasu na to, aby zjechać do kopalni. Zespół Pomarańczowych jest przekonany, że  na Plantach powinna powstać nowa atrakcja turystyczna  czyli tężnia solankowa. Pomysł ten  formułowany był wcześniej m.in.  przez obecnego Burmistrza Miasta Bochni.

3

Zdjęcie 25  Pomysł na „Muzeum Dziedzictwa Soli” po rewitalizacji  Zamku Żupnego  (© Maksymilian Kobiela, www.studioko.eu)

Kampus Salinarny – raport CHARRETTE
Warszaty
FILMOWY RAPORT Z WARSZTATÓW „NOWE MIASTO SOLI W CENTRUM BOCHNI”
Warszaty
Debata przed drugą turą wyborów 30 listopada
Debata
Debata „Jaka Bochnia?” z udziałem kandydatów na burmistrza
Debata
CZERWONI i zwycięski projekt „Miasto Otwartych Drzwi”
Warszaty
POMARAŃCZOWI i Szlak „Sal de Bochegna”
Warszaty
NIEBIESCY i Trakt Artystyczno-Rzemieślniczo -Kawiarniany
Warszaty
ZIELONI i projekt „Miasto dla ludzi”
Warszaty