10-14 marca 2015 roku w Bochni odbyły się warszaty „CHARRETTE”

+ Chcesz wiedzieć więcej ?

NIEBIESCY i Trakt Artystyczno-Rzemieślniczo -Kawiarniany

NIEBIESCY:

    • Małgorzata Więcek –Cebula – dziennikarka i redaktorka „Gazety Krakowskiej”
    • Paulina Dyląg –  aplikantka, Sąd Rejonowy w Bochni
    • Artur Loryś – Wiceprezes Fundacji „Salina NOVA”, przedsiębiorca – usługi gastronomiczne
    • Michał Bębenek  – kierowca rajdowy i przedsiębiorca – branża spożywcza
    • Andrzej Januszewski –  emerytowany inżynier – specjalista planowania przestrzenneg

 

Zespół Niebieskich  zaproponował koncepcję pod nazwą  „Salinarny Trakt  Artystyczno – Rzemieślniczo – Kawiarniany . Członkowie  zespołu zwrócili uwagę, że dzisiejsze centrum Bochni to strefa banków, aptek, hazardu i punktów z alkoholem, co pomniejsza jego atrakcyjność turystyczną i osiedleńcząCelem wiodącym proponowanej zmiany – ożywienie centrum miasta

Obecnie główne miejsce recepcji turystów odwiedzających Bochnię  oddalone jest od ścisłego centrum miasta i  znajduje się  na terenie kwartału Campi. Między innymi z tych powodu zwiedzający podziemną trasę Kopalni Soli  spędzają tam jedynie kilka godzin i wyjeżdżają z  Bochni omijając śródmieście miasta.

1
Zdjęcie 17  Miejsce recepcji ruchu turystycznego mieści się przy szybie Campi i jest oddalone od ścisłego centrum miasta

Zespół Niebieskich zaplanował przekierowanie ruchu turystycznego do centrum podziemną trasą z szybu Campi do Szybu Sutoris.

Konieczne są  jednak zmiany jakości przestrzeni publicznej w zabytkowym centrum miasta. Celem tych zmian jest stworzenie  przyjaznej, klimatycznej  strefy salinarnej  dla mieszkańców i  turystów, a także specjalnej strefy szans rozwojowych  dla lokalnych artystów, twórców, rzemieślników i małego biznesu.

2

Zdjęcie 18  Przestrzeń wokół szybu Sutoris (ul. Solna ) wymaga  wyłączenia  ruchu samochodowego oraz  jakościowej zmiany w celu stworzenia klimatecznej strefy dla mieszkanców i turystów oraz strefy rozwoju małego biznesu

Flagowym projektem grupy Niebieskich okazała się koncepcja pod nazwą „Salinarny Trakt Artystyczno-Rzemieślniczo- Kawiarniany”.  W tym celu Zespół postuluje, aby ulica Solna od szybu Sutoris  wraz z północną  pierzeją Rynku zostały wyłączone z ruchu kołowego. Dzięki temu  mogłaby być powstać strefa do stworzenia deptaku kawiarnianego  oraz pasażu artystyczno-wystawienniczego w celu organizowania  wystaw, jarmarków, giełd staroci i antyków  oraz lokalizacji na tym obszarze sklepików z pamiątkami, wyrobami artystycznymi i produktami lokalnymi.

3
Zdjęcie 19  Wizualizacje północnej pierzei Rynku – Trakt Artystyczno-Rzemieślniczo- Kawiarniany (© Cafeteria Espresso)

4
Zdjęcie 20  Wizualizacje północnej pierzei Rynku – Trakt Artystyczno-Rzemieślniczo- Kawiarniany  (© Cafeteria Espresso)

5
Zdjęcie 21  Wizualizacje północnej pierzei Rynku – Trakt Artystyczno-Rzemieślniczo- Kawiarniany (© Cafeteria Espresso)

Grupa Niebieskich postuluje przy tym rewitalizację płyty Rynku oraz  ekspozycję zachowanych fragmentów  fundamentów  istniejącego do roku 1794 ratusza miejskiego.

Zespół Niebieskich zaproponował też połączenie miejskich ciągów pieszych i ścieżek rowerowych w spójny system komunikacyjny łączący miasto z  Puszczą Niepołomicką.

Innym ciekawym pomysłem jest odtworzenie nadszybia Regis  oraz nadanie mu nowych funkcji obsługi ruchu turystycznego, w taki sposób, aby  można było wejść i wyjść z korytarzy kopalnianych na powierzchnię, a część naziemna byłaby jednocześnie wizytówką i ikoną tej okolicy.

Zaplanowano równolegle rekonstrukcję Zamku Żupnego i przywrócenie świetności Plantom Salinarnych.

W tym celu proponuje się również  odsłonięcie potoku Storynka na Plantach Salinarnych i utworzenie tam  nowej  atrakcji  z małym młynem wodnym To jednak wymagałoby przeniesienia zlokalizowanego tam obecnie placu zabaw.

6

Zdjęcie 22 Plac Zabaw zloklalizowany w miejscu dawnej fontanny na Plantach Salinarnych (© www.bochnianin.pl )

Kampus Salinarny – raport CHARRETTE
Warszaty
FILMOWY RAPORT Z WARSZTATÓW „NOWE MIASTO SOLI W CENTRUM BOCHNI”
Warszaty
Debata przed drugą turą wyborów 30 listopada
Debata
Debata „Jaka Bochnia?” z udziałem kandydatów na burmistrza
Debata
CZERWONI i zwycięski projekt „Miasto Otwartych Drzwi”
Warszaty
POMARAŃCZOWI i Szlak „Sal de Bochegna”
Warszaty
NIEBIESCY i Trakt Artystyczno-Rzemieślniczo -Kawiarniany
Warszaty
ZIELONI i projekt „Miasto dla ludzi”
Warszaty