SPROSTOWANIE !

Zarząd Fundacji „Salina NOVA” przeprasza Pana Wacława Andrusikiewicza, uczestnika pleneru fotograficznego „Bochnia, miasto soli – sól miasta”, autora zdjęcia przedstawiającego Rynek Staromiejski w Bochni za to, że bez jego wiedzy i zgody zdjęcie to zostało poddane dalszej obróbce graficznej i wykorzystane do stworzenia plakatu promującego imprezę plenerową pn. „Salinada – Święto Smaku, Sztuki i Soli”. Ponadto fragment zdjęcia został wykorzystany w bannerze reklamującym ww. imprezę. Zarówno plakat jak i banner nie zawierał oznaczenia osoby twórcy. Powyższymi działaniami zostały naruszone autorskie prawa osobiste twórcy utworu. W związku z zaistnieniem tej przykrej dla nas sytuacji, która nie była zamierzonym działaniem Fundacji „Salina NOVA”, raz jeszcze przepraszamy autora wykorzystanego zdjęcia.

Relacja z Forum Rewitalizacji

Nie ma rewitalizacji bez partycypacji. Mieszkańcy mają głos ! Taki wniosek nasuwa się po wczorajszym Forum Rewitalizacji, na którym prezentowaliśmy m.in. projekt flagowy warsztatów CHARRETTE – Kampus Salinarny. Oto główni aktorzy tego wydarzenia.